تنها راه ادامه دادن ، لذت بردن از رنج هاییه که می‌بریم....

آینده همین‌قدر برای من گنگ‌ه! گنگ! من؟ ترسان از تنهاییِ خویش! راهِ فرار؟ برای بار دهم رنگ لاکمو عوض می‌کنم.